Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΗ Η ΖΩΗ !Η αλήθεια είναι πως κανένας δεν μπορεί
να βάλει στη θέση τους τα χρόνια που έχασες
και κανένας δεν μπορεί να σου δώσει
πίσω τη ζωή σου.
Η ηλικία σου θα ακολουθήσει τη ροή της
όπως ακριβώς ξεκίνησε ,
χωρίς επιστροφή, ούτε στάση,
αθόρυβα και χωρίς τίποτα να μπορεί
να επιβραδύνει την ταχύτητα της.
Τίποτα δε θα μπορέσει να επιμηκύνει
την πορεία της,
είτε είσαι βασιλιάς με όλη την εξουσία στα χέρια σου,
είτε ο τελευταίος υπήκοος.
Με το που θα ξεκινήσει ,
καμιά δύναμη δε θα μπορέσει να την κάνει
να προχωρεί πιο αργά
ή να παρεκκλίνει της πορείας της.

Τι θα συμβεί ;;

Εσύ θα είσαι πολυάσχολος,
η ζωή θα τρέχει
και κάποια στιγμή ο θάνατος ,
είτε το θέλεις είτε όχι ,
θα εμφανισθεί και θα πρέπει
να τα αφήσεις όλα
και να τον ακολουθήσεις.

...καταρτίζεις μακροπρόθεσμα σχέδια
κάνοντας το μεγαλύτερο σφάλμα που υπάρχει :
αναβάλλεις να ζήσεις.
Κρατάς προσδοκίες μετέωρες στο αύριο
και καταστρέφεις το σήμερα.
Στηρίζεσαι σε εκείνο που ανήκει στην τύχη
και αφήνεις ανεκμετάλλευτο
εκείνο που εξαρτάται από σένα.
Τι επιδιώκεις;;
Για τι πράγμα προετοιμάζεσαι ;;
Τα μελλοντικά είναι και αβέβαια .
Τη στιγμή ζήσε.
Αυτό διακηρύσσει και ο μεγαλύτερος
από τους ποιητές ο Βιργίλιος

<< ... Η κ α λ ύ τ ε ρ η της ζ ω ή ς η μ έ ρ α

των δ ύ σ τ υ χ ω ν θ ν η τ ώ ν ,

Π ρ ώ τ η πάντα δ ρ α π ε τ ε ύ ε ι .... >>


* ΛΕΥΚΙΟΣ ΑΝΝΑΙΟΣ ΣΕΝΕΚΑΣ